Vendeliers

Vendelier

Vendelen (ook wel vendelzwaaien of vaandelzwaaien genoemd) is het ritueel van Vendeliers.
Vendelen is een bezigheid wanneer het vendel door bekwame, kundige handen gezwaaid wordt.
Er ontstaat dan een spel van meer dan plezier alleen, maar ook van toegewijde eerbied.

In oude tijden hebben schutterijen en gilden hun kerken en dorpen beschermd tegen stropende benden en huurlegers die de dorpen platbranden en de kerken beroofden.

De Gildebroeders beschermden wat hun het dierbaarst was: hun vrouwen en kinderen, huis en haard. En als dan het gevaar voorbij was, sloegen zij met hun vaandels een gebed om zich heen, omdat zij zo meer konden zeggen als in woorden uitdrukken.
En zo heeft eeuwen lang het zwaaien van het vaandel haar waarde behouden als meer dan alleen een traditionele betekenis.