Bordjesdrager

Elke schutterij dient, volgIMG_8322ens de reglementen, vooraf te worden gegaan door een persoon met het naambord van de desbetreffende vereniging: de bordjesdrager.

Op dat bord dient minimaal de naam van de vereniging en het nummer in de optocht te staan. In voorbije tijden kreeg meestal het zoontje van een der schutters deze functie toebedeeld. Die vond dat wel prachtig, temeer omdat de schutters na afloop meestal collecteerden voor de moeite. Met dat geld was de bordjesdrager voor de rest van de dag ‘mooi zoet’.

In de jaren ’70 en ’80 werd de bordjesdrager langzamerhand ‘ingelijfd’ bij de schutterij. Hij kreeg een heus uniform en hij of zij belandde op de lijst van wedstrijdonderdelen en strijdt tijdens de optocht samen met de andere bordjesdragers voor de titel ‘beste bordjesdrager’. De Bordjesdrager heeft geen formele rang.

Het wedstrijdonderdeel ‘beste bordjesdrager’ vindt plaats tijdens het defilé. De bordjesdrager wordt alleen beoordeeld indien hij of zij een uniform draagt van de schutterij waarvan hij deel uitmaakt. Wordt hieraan niet voldaan, dan volgt geen beoordeling, op de beoordelingslijst wordt dan vermeld geen uniform.