De Slag om Stevensweert 2021 !!UITGESTELD!!

English below.
 
Beste reenactor/bezoeker/volger,
 
Met een zwaar hart zijn wij als organisatie tot het besluit gekomen, dat het organiseren van ‘De Slag om Stevensweert 2021’ niet te realiseren is.
Dit heeft natuurlijk alles te maken met de huidige crisis veroorzaakt door de COVID-19 epidemie.
Bedrijven die wij normaal zouden benaderen voor sponsoring, hebben het in deze tijd al druk genoeg om zelf het hoofd boven water te houden. Wij nemen dan hier ook onze verantwoordelijkheid om dan niet voor een sponsoring te komen vragen.
Omdat het organiseren van dit evenement valt of staat door de gulle sponsoren, zijn we dus genoodzaakt om het evenement te verplaatsen van 2021 naar 2022.
2022 is natuurlijk nog altijd onder voorbehoud, gezien we in onzekerheid zijn over het evenementenleven in de nabije toekomst.
Natuurlijk staat de gezondheid van de organisatie, vrijwilligers, reenactors, bezoekers en alle andere betrokkenen ook bovenaan ons lijstje.
Het valt ons zwaar, omdat we al een aantal maanden hard aan het werk zijn om ook van deze editie een top evenement te maken.
Maar lichamelijke en financiële gezondheid stellen wij voor alle betrokkenen in deze tijd even voorop.
 
Dit houdt ook in dat het ‘kleine’ evenement in oktober 2020 ook verschoven wordt naar een nader te bepalen weekend (hopelijk het voorjaar) in 2021.
 
Blijf gezond en zorg voor elkaar.
 
Namens het bestuur van Schutterscompagnie St. Rochus en de organisatie van ‘De Slag om Stevensweert’,
 
Met Staatse groet,
 
Luc Graus, Kevin Jacobs, Roberto van Eijken
 
 
Dear reenactor/visitor/follower,
 
With a heavy heart, we as an organisation have come to the conclusion that organising “De Slag om Stevensweert 2021” cannot be realised next year.
This, of course, has everything to do with the current crisis caused by the COVID-19 epidemic.
Companies that we would normally approach for sponsoring are already busy enough to keep their heads above water. We therefore take our responsibility and will not knock on their doors to ask for a sponsorship.
Because the organisation of this event stands or falls by the generous sponsors, we are therefore forced to move the event from 2021 to 2022.
2022 is of course still subject to change, given that we are uncertain about events in the near future.
Of course, the health of the organisation, volunteers, reenactors, visitors and everyone else involved is also at the top of our list.
It was a hard decision for us, because we have been working hard for a number of months to make this edition a top event.
But we put physical and financial health above all, for all involved parties.
 
This also means that the small training event that we had planned for the first weekend of october will be postponed to Spring of 2021….
 
Stay healthy and take care of each other.
 
On behalf of the board of Schutterscompagnie St. Rochus and the organisation of “De Slag om Stevensweert”,
 
With kind regards,
 
Luc Graus, Kevin Jacobs, Roberto van Eijken
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koningschieten 15-09-2019

Leve de koning!
Op zondag 15 september 2019, heeft Eric Janssen, bij het 79e schot, de vogel afgeschoten!
Eric Janssen, van harte gefeliciteerd! Natuurlijk ook voor zijn koningin, Marjanka Janssen!
Een fantastisch seizoen toegewenst!